Zwrot

Żeby dokonać zwrotu towaru (-ów) dobrej jakości, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostawy towaru (-ów), należy zwracać się pod adres info@norameda.com wskazując nazwę zwracanego (-ych) towaru(-ów), numer zamówienia oraz przyczyny zwrotu. Po otrzymaniu wniosku, skontaktujemy się z Państwem w terminie 2 dni roboczych i poinformujemy o możliwości zwrotu towaru (-ów).

W wypadku zwrotu towaru (-ów) dobrej jakości, koszty zwrotu ponosi zwracający.

W wypadku zwrotu towaru (-ów) złej jakości, koszty zwrotu zostaną pokryte po przekonaniu się, że zwrot towaru (-ów) nastąpił z powodu jego (ich) nienależytego stanu.

Artykuły spożywcze należytej jakości oraz zapakowane towary należytej jakości, które zostały rozpakowane po dostarczeniu i które nie nadają się do zwrotu z przyczyn ochrony zdrowia albo higienicznych, nie podlegają wymianie ani zwrotowi, za wyjątkiem wypadków, gdy sprzedawca zdecyduje inaczej.

Więcej o warunkach zwrotu czytaj w regulaminie kupna-sprzedaży.