PERSEN dengtos tabletės (tik vaistinėse) Skatīt lielāku

Tikai tiešsaistē

PERSEN apvalkotās tabletes (tikai aptiekās)

Condition: Jauns

Pieejamība Šis produkts vairs nav noliktavā.


Related products
 • PERSEN FORTE cietās kapsulas (tikai aptiekās)

Apraksts

Komentāri

Persen forte cietās kapsulas

Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum

Melissae folii extractum siccum

Menthae piperitae folii extractum siccum

 

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
 • Ja Jums nepieciešama papildu informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.punktu.
 • Ja pēc 14 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Persen forte un kādam nolūkam tās lieto
 2. Kas Jums jāzina pirms Persen forte lietošanas
 3. Kā lietot Persen forte
 4. Iespējamās blakusparādības
 5. Kā uzglabāt Persen forte
 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 1. Kas ir Persen forte un kādam nolūkam tās lieto

Persen forte ir augu izcelsmes zāles ar vieglu nomierinošu iedarbību.

Baldriāna saknēm ir raksturīga nomierinoša iedarbība. Tās atvieglo nervu spriedzes simptomus. Bezmiega gadījumā tās palīdz iemigt.

Melisas lapas papildina šo zāļu nomierinošo iedarbību.

Nomierinošajos ārstniecības augu līdzekļos piparmētras lapas tradicionāli lieto kopā ar baldriāna saknēm.

Persen forte cietās kapsulas ir piemērotas pirmajam solim, ārstējot vieglus traucējumus, kad spēcīgāku nomierinošo līdzekļu lietošana nav racionāla.

Persen forte ir indicētas vieglas, pārejošas garīgās spriedzes atvieglošanai (kā dienas sedatīvs līdzeklis garīgas spriedzes, nemiera un uzbudināmības gadījumos) un/vai īslaicīgu iemigšanas traucējumu gadījumā.

Ja pēc 14 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

 

 1. Kas Jums jāzina pirms Persen forte lietošanas

Nelietojiet Persen forte šādos gadījumos

 • ja Jums ir paaugstināta jutība pret baldriāna saknēm, melisas lapām, piparmētras lapām vai kādu citu (6.punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Persen forte lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja Jums ir žultsakmeņi vai citas žultsceļu patoloģijas, piparmētras lapas saturoši līdzekļi jālieto piesardzīgi.

Ja Jums ir gastroezofageālā atviļņa slimība (grēmas), jāizvairās no piparmētras lapas saturošu līdzekļu lietošanas, jo grēmas var pastiprināties.

Bērni

Persen forte lietošana bērniem līdz 12gadu vecumam nav ieteicama, jo trūkst pieredzes.

Citas zāles un Persen forte

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

 

Pieredze par farmakoloģisku mijiedarbību ar citām zālēm ir ierobežota. Klīniski nozīmīga mijiedarbība ar zālēm, ko metabolizē CYP2D6, CYP3A4/5, CYP1A2vai CYP2E1, nav novērota.

Lietošana vienlaicīgi ar sintētiskajiem miega līdzekļiem nav ieteicama. Ja Jums ir jautājumi par šīm zālēm, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

Var būt samazināta dzelzs uzsūkšanās, tas jāņem vērā anēmijas slimniekiem, kuri lieto dzelzi saturošas zāles.

Persen forte kopā ar uzturu

Persen forte var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Lietošanas drošums grūtniecības un krūts barošanas laikā nav pierādīti. Ņemot vērā pieredzes trūkumu par šo zāļu lietošanu un nepieciešamo piesardzību lietojot šīs zāles, lietošana grūtniecības un krūts barošanas laikā nav ieteicama.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Šo zāļu lietošana var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus. Pacienti, kuri lieto šīs zāles, nedrīkst vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Persen forte satur laktozes monohidrātu

Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

 

 1. Kā lietot Persen forte

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Pieaugušie un pusaudži no 12 gadu vecuma

 • Garīgas spriedzes, nemiera vai uzbudināmības gadījumos lieto 2 Persen fortekapsulas 2 reizes dienā.
 • Bezmiega gadījumā lieto 2 Persen fortekapsulas 1stundu pirms gulētiešanas.

Persen forte var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm, uzdzerot nedaudz ūdens.

Persen forte iedarbība iestājas pakāpeniski. Lai panāktu optimālu terapijas efektivitāti, šīs zāles ieteicams lietot nepārtraukti vismaz 2 nedēļas.

Terapijas ilgums nav ierobežots. Zāļu atkarības vai atcelšanas simptomi nerodas pat pēc ilgstošas lietošanas ieteicamajās devās.

Ja pēc 14 dienām simptomi pastiprinās vai nesamazinās, konsultējieties ar ārstu.

Lietošana bērniem

Nav pietiekamu pētījumu datu par Persen fortelietošanu bērniem. Tādēļ bērni līdz 12 gadu vecumam nedrīkst lietot šīs zāles.

Ja esat lietojis Persen forte vairāk nekā noteikts

Vienreizēja, apmēram 20 g liela baldriāna sakņu deva, kas atbilst apmēram 42 Persen forte cietajām kapsulām, var izraisīt tādus nekaitīgus simptomus kā, piemēram, vājumu, vēdergraizes, spiediena sajūtu krūšu kurvī, vieglu reiboni, roku trīci un zīlītes paplašināšanos. Šie simptomi izzūd 24 stundu laikā. Ja Jūs esat lietojis Persen forte vairāk nekā noteikts un simptomi ilgst 24 stundas, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.

Melisas vai piparmētras lapu pārdozēšanas gadījumi nav aprakstīti.

Ja esat aizmirsis lietot Persen forte

Ja esat aizmirsis lietot kapsulu, lietojiet to pēc iespējas drīzāk. Ja gandrīz jau ir pienācis laiks nākamajai devai, izlaidiet aizmirsto devu un turpiniet zāļu lietošanu kā parasti.

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 1. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nav zināmi (sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

 • slikta dūša;
 • vēdergraizes.

Šie simptomi ir iespējami pēc baldriāna sakņu saturošu līdzekļu lietošanas.

 Pēc piparmētras lapas saturošu līdzekļu lietošanas var pastiprināties atviļņa simptomi (grēmas).

 Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

    5. Kā uzglabāt Persen forte

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no mitruma.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

 1. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Persen forte satur

 • Aktīvās vielas ir baldriāna sakņu, melisas lapu un piparmētras lapu sausie ekstrakti.

Katra Persen forte cietā kapsula satur:

-        87,5mg baldriāna (Valeriana officinalis L.) sausā ūdens-spirta ekstrakta (4-7:1); ekstraģents – 70% (tilp.) etilspirts.

-        17,5 mg melisas (Melissa officinalis L.) lapu sausā ekstrakta (3-6:1); ekstraģents – 50% (tilp.) etilspirts.

-        17,5mg piparmētras (Mentha piperita L.) lapu sausā ekstrakta (3-6:1); ekstraģents – 40 % (tilp.) etilspirts.

 • Citas sastāvdaļas ir:

-        Kapsulas saturs: magnija oksīds, magnija stearāts, laktozes monohidrāts, talks un koloidālais bezūdens silīcija dioksīds;

-        Kapsulas vāciņš/korpuss: želatīns, sarkanais dzelzs oksīds (E172), titāna dioksīds (E171) un dzeltenais dzelzs oksīds (E172).

Persen forte ārējais izskats un iepakojums

Kapsulām ir ķieģeļsarkans vāciņš un korpuss un tās satur brūnas lāsumainas granulas.

Kartona kastītes, kas satur 2 blisterus (PVH/PHTFE-Alfolijas) pa 10 cietajām kapsulām.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Alvogen Pharma Trading Europe EOOD, 86A, Bulgaria blvd., Sofia 1680, Bulgārija

Ražotājs

Lek Pharmaceuticals d.d, Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovēnija

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2019.gada aprīlī.

Uzraksti atsauksmi